עמוד הבית דבר העורך מוזיאונים גלריות מידעונים תרומות  (לפי סעיף 46)
אנגלית
   גליונות 
 
רכישת גליון

מחיר: 48 ₪
   
רכישת גליון

מחיר: 48 ₪
   
רכישת גליון

מחיר: 48 ₪
   
רכישת גליון

מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון

מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון

מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון

מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון

מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון

מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 80 / ספטמבר - אוקטובר 2022
מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון
גיליון מס’ 79 / יולי - אוגוסט 2022
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 78 / מאי - יוני 2022
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 77 / מרץ - אפריל 2022
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 76 / ינואר-פברואר 2022
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 75 / נובמבר-צדמבר 2021
מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון
גיליון מס’ 74 / ספטמבר - אוקטובר 2021
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 73 / יולי - אוגוסט 2021
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 72 / מאי - יוני 2021
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 71 / מרץ - אפריל 2021
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 70 / ינואר - פברואר 2021
מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון
גיליון מס’ 69 / נובמבר-צדמבר 2020
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 68 / ספטמבר - אוקטובר 2020
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 67 / יולי - אוגוסט 2020
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 66 / מרץ - אפריל 2020
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 65 / ינואר - פברואר 2020
מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון
גיליון מס’ 64 / נובמבר - דצמבר 2019
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 63 / ספטמבר - אוקטובר 2019
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 62 / יולי - אוגוסט 2019
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 61 / מאי - יוני 2019
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 60 / מרץ - אפריל 2019
מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון
גיליון מס’ 59 / ינואר - פברואר 2019
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 58 / נובמבר-צדמבר 2018
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 57 / ספטמבר - אוקטובר 2018
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 56 / יולי - אוגוסט 2018
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 55 / מאי - יוני 2018
מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון
גיליון מס’ 54 / מרץ - אפריל 2018
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 53 / ינואר - פברואר 2018
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 52 / נובמבר - דצמבר 2017
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 51 / ספטמבר - אוקטובר 2017
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 50 / יולי - אוגוסט 2017
מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון
גיליון מס’ 49 / מאי - יוני 2017
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 48 / מרץ - אפריל 2017
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 47 / ינואר - פברואר 2017
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 46 / נובמבר - דצמבר 2016
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 45 / ספטמבר - אוקטובר 2016
מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון
גיליון מס’ 44 / יולי - אוגוסט 2016
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 43 / מאי - יוני 2016
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 42 / מרץ - אפריל 2016
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 41 / ינואר - פברואר 2016
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 40 / נובמבר - דצמבר 2015
מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון
גיליון מס’ 39 / ספטמבר - אוקטובר 2015
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 38 / יולי - אוגוסט 2015
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 37 / מאי - יוני 2015
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 36 / פברואר 2015
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 35 / דצבמר 2014
מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון
גיליון מס’ 34 / אוקטובר 2014
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 33 / אוגוסט 2014
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 32 / יוני 2014
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 31 / אפריל 2014
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 30 / פברואר 2014
מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון
גיליון מס’ 29 / דצמבר 2013
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 28 / ספטמבר 2013
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 27 / יוני 2013
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 26 / מרץ 2013
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 25 / ינואר 2013
מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון
גיליון מס’ 24 / נובמבר 2012
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 23 / אוגוסט 2012
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 22 / מאי 2012
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 21 / פברואר 2012
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 20 / אוקטובר 2011
מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון
גיליון מס’ 19 / אפריל 2011
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 18 / אוגוסט 2010
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 17 / דצמבר 2010
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 16 / אוגוסט 2010
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 15 / מאי 2010
מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון
גיליון מס’ 14 / פברואר 2010
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 13 / דצמבר 2009
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 12 / אוקטובר 2009
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 11 / אוגוסט 2009
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 10 / יוני 2009
מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון
גיליון מס’ 9 / אפריל 2009
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 8 / פברואר 2009
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 7 / דצמבר 2008
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 6 / נובמבר 2008
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 5 / ספטמבר 2008
מחיר: 50 ₪
 
רכישת גליון
גיליון מס’ 4 / יולי 2008
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 3 / מאי 2008
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 2 / מרץ 2008
מחיר: 50 ₪
   
רכישת גליון
גיליון מס’ 1 / ינואר 2008
מחיר: 50 ₪
      ספרים 
 
רכישת ספר

מחיר: 150 ₪
   
רכישת ספר
כאן דיוקן
מחיר: 150 ₪
   
רכישת ספר
מציאות ישראלית באמנות מספר 11
מחיר: 150 ₪
   
רכישת ספר
מציאות ישראלית באמנות מספר 10
מחיר: 150 ₪
   
רכישת ספר
מציאות ישראלית באמנות מספר 9
מחיר: 150 ₪
 
רכישת ספר
מציאות ישראלית באמנות מספר 8
מחיר: 150 ₪
   
רכישת ספר
מציאות ישראלית באמנות מספר 7
מחיר: 150 ₪
   
רכישת ספר
מציאות ישראלית באמנות מספר 6
מחיר: 150 ₪
   
רכישת ספר
מציאות ישראלית באמנות מספר 5
מחיר: 150 ₪
   
רכישת ספר
מציאות ישראלית באמנות מספר 4
מחיר: 150 ₪
 
רכישת ספר
מציאות ישראלית באמנות מספר 3
מחיר: 150 ₪
   
רכישת ספר
מציאות ישראלית באמנות מספר 2
מחיר: 150 ₪
   
רכישת ספר
מציאות ישראלית באמנות מספר 1
מחיר: 150 ₪
      ספרי אומן 
 
 
רכישת ספר
רחל אלקלעי
מחיר: 75 ₪
   
רכישת ספר
צביה פוני
מחיר: 75 ₪
   
רכישת ספר
מתי חלילי
מחיר: 75 ₪
   
רכישת ספר
איתן ארנון
מחיר: 75 ₪
   
רכישת ספר
יואל ברקן
מחיר: 75 ₪
 


כל הזכויות שמורות לכאן - מציאות ישראלית באומנות

סייבורג מחשבים - בניית אתרים